Regenwater dat op daken van woningen valt, loopt meestal via de regenpijp naar de riolering.
Door de regenpijp af te koppelen en het schone water op te vangen in de eigen tuin, dragen bewoners bij aan een beter milieu. Omdat het regenwater dan niet meer naar de zuivering van het waterschap stroomt kunnen zij voor het afkoppelen 100 euro subsidie ontvangen. Het afkoppelen moet wel plaatsvinden in 2009. 

De afkoppelregeling is aantrekkelijk voor particulieren. Velen hebben dan ook de subsidie aangevraagd. Helaas blijkt dat ook subsidie wordt aangevraagd voor afgekoppelde regenpijpen die in voorgaande jaren al zijn gerealiseerd.

Subsidieregeling als stimulans
Daarmee hebben die mensen natuurlijk een fantastische bijdrage geleverd aan het milieu, maar helaas mag het waterschap hiervoor geen vergoeding geven. De subsidieregeling is namelijk bedoeld om andere mensen die dat nog niet gedaan hebben, te stimuleren om af te koppelen en stelt als voorwaarde dat de afkoppeling in 2009 plaats moet vinden.

Gescheiden riolering
Ook komen er aanvragen binnen van inwoners met een woning in een gebied met gescheiden riolering. Het regenwater in deze buurten wordt al gescheiden afgevoerd. Om die reden komen deze bewoners niet in aanmerking voor subsidie. Sterker nog, ze hoeven hun regenpijp niet af te koppelen, want dat is al gebeurd. De Unie van Waterschappen adviseert de kaarten voor particulieren op hun website te raadplegen. 

unievanwaterschappen.nl
Bron: Website Unie van Waterschappen