Visie en missie

CWI Advice & Service combineert actuele kennis met, zo mogelijk nieuwe, technologie en vooruitstrevend denken om te komen tot innovatieve adviezen en oplossingen om het milieu en kosten te besparen

Visie:

CWI Advice & Service is een onderneming, opgericht in 1994.  In eerste instantie leverden wij vooral diensten aan bedrijven met specifieke (o.a. personeels-)behoeften. Later specialiseerden we ons in oplossingen voor onder andere logistieke, technische en bouwkundige vraagstukken. In de huidige tijd brengen wij onze expertise en ons innoverend vermogen samen in het bredere kader van oplossingen om kosten en het milieu te sparen.

Innovatieve oplossingen
Daar waar reeds oplossingen bestaan voor milieu en kostenbesparende vraagstukken proberen wij deze geschikt te maken voor de consument. We vereenvoudigen dure systemen, waardoor ze voor meer mensen bereikbaar worden en proberen (waar mogelijk) voor handige doe het zelvers betaalbare systemen te ontwikkelen met duidelijke montagehandleidingen.
In onze visie kunnen we samen met geïnteresseerde en gedreven consumenten, door authentiek vakmanschap (ook van ervaringsdeskundigen), nieuwe technologie en vooruitstrevend denken te combineren tot innovatieve, voor de consument betaalbare,  besparingsoplossingen komen

Missie:

De missie van CWI Advice & Service is het optimaal combineren van authentiek vakmanschap, nieuwe technologie en vooruitstrevend denken. Zo willen wij komen tot innovatieve, op maat gesneden besparingsoplossingen. Dat vormt voor ons de basis om te kunnen voldoen aan onze verantwoordelijkheden tegenover de klant, onze medewerkers, onze aandeelhouders en de samenleving.

Klanten
Tegenover de klant wil CWI Advice & Service zich onderscheiden door het leveren van hoogwaardige, betaalbare, kwaliteitsproducten en -diensten, en het verlenen van een uitstekende service.

Medewerkers
Voor de medewerkers streeft CWI Advice & Service naar maximale ontplooiingskansen in een gezonde, milieubewuste en uitdagende werkomgeving.

Aandeelhouders
In het belang van de aandeelhouders wil CWI Advice & Service een financieel gezonde onderneming zijn waarin duurzame groei centraal staat.

Samenleving
Aan een duurzame samenleving wil CWI Advice & Service positief bijdragen in de vorm van nuttige werkgelegenheid, en het streven naar een minimale belasting van de omgeving en natuurlijke bronnen door onze activiteiten.