Subsidie,

Onderstaand ziet U een voorbeeld van een subsidieregeling zoals deze door een Gemeente in Nederland nu reeds wordt gehanteerd.

Wilt U weten of Uw Gemeente ook subsidie verstrekt, en hoeveel, dan adviseren wij U een brief, of mail, te sturen naar Uw Gemeentebestuur, waarbij U deze regeling zou kunnen invoegen als voorbeeld.

 

In België is bij nieuw- of verbouw een dergelijke installatie als de EFrarain regenwaterinstallatie reeds verplicht gesteld door de overheid.

Het ligt dus in de lijn der verwachting dat dit in de toekomst ook in Nederland het geval gaat worden met mogelijk opwaartse druk op de prijsstelling.

Ons advies is dan ook, wacht niet te lang met investeren in verlaging van Uw patroonuitgaven (in dit geval water, wasverzachter, schoonmaakmiddelen), waarbij U tevens Uw bijdrage levert aan een op termijn betere waterkwaliteit door minder vervuiling en dus verlaging van de reinigingskosten.

Bron: Gemeente Smallingerland